Kadra ośrodka

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE

ul. Rynek 4
43-353 Porąbka

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 - 17:00

piątek w godz. 7:30 - 14:00


KIEROWNIK GOPS W PORĄBCE – Barbara Czarnik-Kopaczka


DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Specjalista pracy socjalnej – Beata Kołek tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 24

Starszy pracownik socjalny – Joanna Chojnacka tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22

Starszy pracownik socjalny – Katarzyna Zacny tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22

Starszy pracownik socjalny – Katarzyna Tomczyk tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22

Specjalista pracy socjalnej – Jakub Wątor tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 24

Starszy opiekun – Beata Matyszkiewicz

Asystent rodziny - Beata Gugulska tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 25


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Starszy Administrator – Katarzyna Kos tel. 33 811 05 19 wew. 28

Administrator – Jolanta Bałamucka tel. 33 811 05 30 wew. 28

Referent – Agnieszka Smółka tel. 33 811 05 30 wew. 29


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

Zastępca Kierownika – Ewa Taut tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 30

Główna Księgowa - Barbara Harat tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 30

Administrator – Sabina Błasiak tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 21

Referent – Magdalena Zięba tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 21

Referent - Beata Fabia-Janosik tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl