Kontakt

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

Kontakt

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl

NIP: 937-22-38-240

REGON: 072356910

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl