Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021:

pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020:

pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019:

pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018:

pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl