Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za 2015 r.:

PDF

Sprawozdanie ze świadczeń pomocy społecznej za 2015 r.:

PDF


 

Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za 2014 r.:

PDF

Sprawozdanie ze świadczeń pomocy społecznej za 2014 r.:

PDF


Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za 2013 r.:

PDF

Sprawozdanie ze świadczeń pomocy społecznej za 2013 r.:

PDF


Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za 2012 r.:

PDF

Sprawozdanie ze świadczeń pomocy społecznej za 2012 r.:

PDF


Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za 2011 r.:

PDF

Sprawozdanie ze świadczeń pomocy społecznej za 2011 r.:

PDF


Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za 2010 r.:

PDF

Sprawozdanie ze świadczeń pomocy społecznej za 2010 r.:

PDF


Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania za 2009 r.:

PDF

Sprawozdanie ze świadczeń pomocy społecznej za 2009 r.:

PDF