GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W PORĄBCE

ul. Rynek 4
43-353 Porąbka

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 - 17:00

piątek w godz. 7:30 - 14:00


KIEROWNIK GOPS W PORĄBCE – mgr Barbara Czarnik-Kopaczka


GŁÓWNY KSIĘGOWY – mgr Ewa Walusiak 

tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 30
fax. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 31 


DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Starszy administrator – Teresa Iskierka tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 21
Starszy referent – mgr Sabina Błasiak tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 21 


DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Specjalista pracy socjalnej – Wiolanta Kliś-Więcek tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 25

Specjalista pracy socjalnej – Beata Kołek tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 25

Pracownik socjalny – Joanna Chojnacka tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22
Pracownik socjalny – Katarzyna Zacny tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 24
Pracownik socjalny – Katarzyna Tomczyk tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 24
Pracownik socjalny – mgr Jakub Wątor tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22
Asystent rodziny – mgr Marta Nikiel tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22

Starszy opiekun – Beata Matyszkiewicz 


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Starszy administrator – Grażyna Wawak tel. 33 811 05 19 wew. 28

Starszy referent – mgr Katarzyna Kos tel. 33 811 05 19 wew. 28
Starszy referent – mgr inż. Jolanta Bałamucka tel. 33 811 05 30 wew. 29
Pomoc administracyjna – Katarzyna Droździk tel. 33 811 05 30 wew. 29
Pomoc administracyjna – Agnieszka Dubiel tel. 33 811 05 30 wew. 29