Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce z siedzibą w Porąbce przy ul. Rynek 4.  Dane przetwarzane są na podstawie obowiązującego prawa art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 9 ust.1 lit. b Okres przechowywania ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji. Nie udostępnia się danych do Państwa trzeciego.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania przez podmiot danych z określonych uprawnień zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.  Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji praw podmiotu danych należy przesłać wniosek na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce
ul. Rynek 4
43-353 Porąbka

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.