Informacja dotycząca pomocy udzielonej rodzinom które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. w Gminie Porąbka.
 

Informujemy, iż w dniu 24.12.2010 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie nieczynny.

Przedstawiamy tabelę z terminami wypłat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2010/2011.

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż przyjmowanie kompletnych wniosków odbywa się codziennie w godzinach urzędowania.
Do wniosku należy dołączyć następujące aktualne dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną na dzień składania wniosku:

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż przyjmowanie kompletnych wniosków odbywa się codziennie w godzinach urzędowania.
Do wniosku należy dołączyć następujące aktualne dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną na dzień składania wniosku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina, iż w nowym okresie zasiłkowym 2010/2011 należy:

- złożyć nowy wniosek,
- złożyć informację o dochodach za rok 2009,
- zaktualizować swoje dane osobowe oraz dokumenty.

Szczegółowych informacji udziela dział Świadczeń Rodzinnych pod numerem 33 811 05 19 lub 33 811 05 30 (Fundusz Alimenatycjny).