życzenia

Zdrowych, spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych wśród najbliższych

w atmosferze ciepła i radości

oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzą pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Porąbce.

Informujemy, iż w dniach 24.12.2018 r. (Wigilia) oraz 31.12.2013 r. (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

W ramach projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wparcia dla osób chorujących psychicznie, stanowiącej element uzupełniający w dotychczasowym systemie lecznictwa i opieki, opartej na działalności Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego. Celem projektu jest przetestowanie modelu pod tytułem  „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, dostępnego pod linkiem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2018/2019 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2018/2019
                         
I TERMIN - 17 Grudzień 2018 r. 

- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna

II TERMIN - 20 Grudzień 2018 r. 

- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- świadczenia rodzicielskie
- świadczenia wychowawcze 500+

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2018/2019 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2018/2019
                         
I TERMIN - 20 Listopad 2018 r. 

- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna

II TERMIN - 27 Listopad 2018 r. 

- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- świadczenia rodzicielskie
- świadczenia wychowawcze 500+

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym - podprogram 2018.