PODPROGRAM 2017 – efekty:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce z terenu województwa Ślaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 280 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Porąbka

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

• 14,26700 ton żywności;
• 1680 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 72 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 2 spotkania dla 24 uczestników
• Żywieniowe – 1 spotkanie dla 12 uczestników
• Kulinarne – 2 spotkania dla 24 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 12 uczestników


1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: 

makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 280 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 13,734 ton żywności;
- 1680 paczek żywnościowych;
- 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły udział 44 osoby.

6. Rodzaje warsztatów:

- Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 11 uczestników
- Żywieniowe – 1 spotkanie dla 11 uczestników
- Kulinarne - 1 spotkanie dla 11 uczestników
- Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 11 uczestników 


 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
PODPROGRAM 2016

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od miesiąca sierpnia 2016 roku trwa realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.                            

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca miesiąca czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z: makaronu jajecznego, ryżu białego, herbatników, mleka UHT, sera żółtego, groszku z marchewką, fasoli białej, koncentratu pomidorowego, powideł śliwkowych, gulaszu wieprzowego z warzywami, filetu z makreli w oleju, szynki drobiowej, cukru  białego i oleju  rzepakowego.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności. Tak, jak we wcześniejszych edycjach, osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego, grup wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu. Możliwa będzie pomoc asystenta rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce osobom i rodzinom korzystającym z pomocy żywnościowej poprzez naukę prawidłowego gospodarowania budżetem domowym. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu. 

Podprogram edycja 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objął  wsparciem żywnościowym 287 osób

Szczegóły PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2016 zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Plakat Plakat
Plakat Opis

 

Film informujący kto może skorzystać z pomocy żywnościowej


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma  paczki żywnościowe, składające się z: makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego  groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej , klopsików w sosie własnym, cukru  białego, oleju  rzepakowego.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności, osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego, grup wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu. Możliwa będzie pomoc asystenta rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce osobom i rodzinom korzystającym z pomocy żywnościowej poprzez naukę prawidłowego gospodarowania budżetem domowym. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu. 

Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objął  w 2014 wsparciem żywnościowym 280 osób

Obok dystrybucji paczek, osoby biorące udział we wcześniejszej edycji mieli możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oraz grup wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu. 

Szczegóły PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2015 zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Plakat Plakat
Plakat Opis